Dokument

 Läsvärda dokument för dig som student

Ekonomi och protokoll

  • Ekonomi – Studentkårens ekonomi och budget.
  • Protokoll – Läs om vad som har sagts och beslutats på våra möten.

Mallar för fakturering och äskningar

Övriga dokument

Guldsponsorer