Allmänt Nyheter

INFO OM CORONAVIRUSET

Angående coronaviruset och meddelandet från fakultetsledningen på Canvas: 

Har du som student funderingar eller känner oro för situationen som uppkommit i samband med coronaviruset så kan du som student även höra av dig till Matin Farzad, ordförande i Odontologiska studentkåren.  

Tillsammans med fakultetens ledning uppmanas alla studenter att regelbundet hålla sig uppdaterade genom titta på Malmö universitets hemsida Rekommendationer med anledning av coronaviruset https://student.mau.se/innehall-startsida/rekommendationer-med-anledning-av-coronaviruset/

 (Länkar till en externa sida.)

Där finns även fakultetsspecifik information om patientrutiner samt hur vi hanterar smittrisken för Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 på Odontologiska fakulteten.

// Malmö Odontologiska studentkår

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna hittar du på vår hemsida: kaftis.se 

Har du missat meddelandet på Canvas kommer det här:

Meddelande med anledning av coronaviruset

Många studenter känner oro i den uppkomna situationen och fakultetsledningen arbetar intensivt tillsammans med Odontologiska studentkåren för att kunna möta och hantera studenternas olika frågor. I dagsläget så finns det dock inga planer på att stänga universitetet eller att ställa in undervisning men om läget förändras så kommer ni studenter omedelbart informeras om detta.


Därför vill fakultetsledningen tillsammans med Odontologiska studentkåren uppmana alla studenter att regelbundet bevaka Malmö universitets hemsida Rekommendationer med anledning av coronaviruset https://student.mau.se/innehall-startsida/rekommendationer-med-anledning-av-coronaviruset/

 (Länkar till en externa sida.)

 Där finns även fakultetsspecifik information om patientrutiner samt hur vi hanterar smittrisken för Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 på Odontologiska fakulteten.

Gunilla Klingberg, dekan

Daniel Bengmark, administrativ chef

Matin Farzad, ordförande odontologiska studentkåren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Guldsponsorer