Malmö Odontologiska studentkår

Besök och gilla gärna Malmö Odontologiska studentkårs facebooksida eller klicka här för senaste nytt kring skolan, kåren, insparken, samarbeten m.m. Du behöver inte vara medlem i Facebook för att se innehållet. 

Odontologiska studentkåren i Malmö grundades strax efter att Tandläkarhögskolan i Malmö öppnade 1948, men då i form av en förening, vilket senare skulle utvecklas till en egen studentkår. Idag har kåren i Malmö ca 200 medlemmar. De utbildningar på Malmö Universitet som är knutna till studentkåren är tandläkarutbildningen, tandhygienistutbildningen och tandteknikerutbildningen.

Odontologiska Studentkåren består av en styrelse med övergripande ansvar för organisationen. Under sig har styrelsen 7 st utskott med vardera en ordförande. Odontologiska studentkåren har förutom sin viktiga roll som representant för de studerande på den Odontologiska fakulteten på Malmö Universitet också traditionellt tagit en aktiv roll i studentlivet på Tandvårdshögskolan.

Bli medlem i studentkåren – ju fler vi är desto roligare har vi, vår styrka ökar och vi kan stödja er studenter under studietiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Guldsponsorer