Kontinuerlig kursutvädering

Här kan du under terminens gång skicka in synpunkter och förbättringsmöjligheter angående din utbildning. Kåren tar hand om alla synpunkter och för dem vidare till utbildningsnämnden i slutet av varje termin. Formuläret är helt anonymt.

Klicka här för att komma till formuläret

Guldsponsorer