Medlemskap

Aktivt medlemskap i odontologiska studentkåren innebär att man får med i allt som händer på skolan, all idrott, kultur och sång med mera. Till det också alla festligheter! Man har också studentkårens stöd vid oenigheten med personal eller fakultet (studentkåren är din fackförening) samt representation i nämnder och kommittéer på fakulteten och universitetet.

Man är också berättigad att göra sin röst hörd vid möten!

Så ta chansen och förgyll din utbildningstid på odontologiska fakulteten!

Ett aktivt medlemskap kostar 50 kr/läsår, oberoende av när man betalar. För att bli detta så swishar du till 1231 1480 55 eller att du för över pengar via BG till 5311-1845. Märk din Swish eller överföring med ”Kåravgift + termin + namn”