Medlemskap

Aktivt medlemskap i odontologiska studentkåren innebär att man får med i allt som händer på skolan,  all idrott, kultur och sång med mera. Till det också alla festligheter! Man har också studentkårens stöd vid oenigheten med personal eller fakultet (studentkåren är din fackförening) samt representation i nämnder och kommittéer på fakulteten och högskolan.

Man är också berättigad att göra sin röst hörd vid möten!

Så ta chansen och förgyll din utbildningstid på odontologiska fakulteten!

Ett aktivt medlemskap kostar 50 kr/läsår, oberoende av när man betalar. Avgiften betalas antingen via internet till bg 5311-1845 (namn, program, kurs) eller kontant i kårrummet  på luncherna (mittemot Orala rummet,  innanför facken).