Utlandsstudier

Sugen på en utbytesresa?

Vart kan man åka?

För tandläkarprogrammet och tandtekniker erbjuds avgiftsfria studieplatser i Paris (Frankrike), Sevilla (Spanien), Vilnius (Litauen), och Prag (Tjeckien). Våren 2015 finns också möjlighet att åka till Goiania i Brasilien genom Linneaus-Palme programmet.

Tandhygieniststudenter hänvisas till programansvarige.

Måste man gå om? Hur lång tid är man borta?

Alla platser är del av ERASMUS-programmet, vilket innebär att man inte behöver gå om, utan kan tillgodogöra sig de 3 – 5 månaderna man studerar utomlands. Examinationen sker här hemma och man kan lämpligen följa basgruppsfallen via It´s learning.

När kan man åka?

För tandläkare har man kommit fram till att det lämpar sig bäst att åka under K8 men möjlighet finns även under K9.

För tandtekniker gäller K4 eller K5 under praktikstudieperioden.

När är ansökningsperioden?

För resa våren 2015 gäller 15 oktober 2014 som senaste anmälningsdag.

Hur många får åka?

Det finns två platser på varje universitet, med undantag för Tjeckien som bara tar emot en student.

Måste man kunna språket?

Du ska ha goda kunskaper i engelska samt det språk som krävs:

–          Frankrike – franska

–          Spanien – spanska

–          Litauen – engelska

–          Tjeckien – engelska, ev. tyska.

Men det finns inga tester likt OOPT eller TOEFL, så man bedömer själv om ens kunskaper är tillräckliga. Om du bestämmer dig tidigt går det kanske att öva upp tills det är dags!

 

Mer om universiteten

Frankrike – Paris

Université Paris 5 René Descartes – René Descartes University of Paris

Språkkrav: franska

Antal platser: 2

http://www.odontologie.univ-paris5.fr/

Litauen – Vilnius

Vilniaus Universitetas – Vilnius University

Språkkrav: engelska

Antal platser: 2

http://www.vu.lt/en/

Spanien – Sevilla

Universidad de Sevilla – Seville University

Språkkrav: spanska

Antal platser: 2

http://www.us.es/eng/international/index.html

Tjeckien – Prag

Univerzita Karlova v Praze – Charles University in Prague

Språkkrav: engelska, ev. tyska

Antal platser: 1

http://www.cuni.cz/UKENG-1.html

Andra möjligheter för utlandsresa?

MFS, eller Minor Field Studies, kan ske till u-länder under två månader under sommaruppehållet och är tänkt att fungera som projekt för att samla material till C- eller D-uppsats. Det finns stipendium att söka.

Det finns även möjlighet till praktik utomlands; även detta måste dock ske under sommaruppehållet och medel finns att söka. Praktiktiden är tre månader.

Stipendier?

Det går bra att söka stipendier, främst gällande resekostnader, via Utbildningsnämnden på fakulteten.

Vill du veta mer? Gå in på

http://mah.se/Ar-student/Studera-utomlands/Studier-utomlands/Vart-kan-jag-aka/Student-pa-OD/

Kontaktpersoner

Christina Lindh (christina.lindh@mah.se, 040-6658411) för utlandsstudier.

Monica Lotfinia (monica.lotfinia@mah.se, 040-6658502) för utlandsstudier.

Jayanthi Stjernswärd (jayanthi.stjernsward@mah.se, 040-6658540) för MFS.

Daniel Bengmark (daniel.bengmark@mah.se, 040-6658455) för examensarbeten.

Philipp Scaglia, ordförande internationella utskottet (internationella@kaftis.se)

Guldsponsorer