Organisation

Styrelse

Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, utbildningsbevakare, kassör, sekreterare, pr-ansvarig och två ledamöter.
Kårstyrelsen har ett övergripande ansvar och samordningsfunktion för kåren.
Titta in här för presentation av kårstyrelsen.

Läs mer

Utskott/ Grupper

Kårens utskott består av Internationella utskottet, Idrottsutskottet, Sexmästeriet, Apollonia, Kulturutskottet och Diastämma. Kårens grupper är för närvarande Pulpahornen och BK Käftis.

Läs mer

Kårens funktion

Genom att representera studenterna och agera påtryckare och inspiratörer mot fakulteten och högskolan.
Genom att inspirera och driva utskotten och andra grupper på skolan.
Genom att genomföra egna projekt och evenemang.
Genom att företräda enskilda studenter om så efterfrågas.

Läs mer